Reklam ve Tanıtım Filmi

insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli duyuru olan reklam hizmetleri tarafımızdan her yönü ile yapılmaktadır.

Her yeni çıkan ürün, kurulumundan kullanımına, fonksiyonlarından teknik özelliklerine kadar bir çok bilinmeyeni de beraberinde getirir. Bunları başta satış teşkilatı olmak üzere, nihai kullanıca kadar herkese en iyi anlatma yolu “göstermek” tir… Biz, tek bir ürün veya bir ürün dizisini her yönüyle tanıtan, ürünle bağlantılı herkesin sıkça sorabileceği her tür sorunun cevabını audio/visual olarak veriyoruz.