Video ve Fotoğraf Çekimi

Tanıtım  filmi bir kuruluş için kendini en iyi ifade etme yöntemidir. En başta, görsel ve işitsel duyulara hitap ettiği için izleyenleri etkiler, bilinçaltına yerleşir ve hedefe ulaştırır. Herhangi bir metin okunurken algılama sadece göz ile yapılır. Ancak bir tanıtım filmi izlenirken hem göz ile görüntüler algılanır, hemde seslendirme metni işitsel olarak algılanır. Bu iki algılama yöntemi ile tanıtım filmleri insanlar üzerinde daha olumlu ve uzun süre kalıcı bir etki bırakır.

Bir firma için Kendini tanıtma ve ifade etmenin belki de en ekonomik yolu tanıtım filmi hazırlatmaktır. Kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda hazırlanan tanıtım filmlerinin cd ve dvd ortamında istenilen miktarda çoğaltımı ve dağıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca web sayfasına gelen ziyaretçiler de bu filmleri seyredebilmekte ve hedef kitlenin daha genişlemesi, firmanın daha çok kişi ve kuruluş tarafından bilinmesi sağlanmaktadır. Sizin ulaşamadığınız kitle böylece size daha yakından tanıyacak ve etkilenecektir.