Web Tabanlı Uygulamalar

Web programlama uygulamaları, konu olan taraflar açısından dört ana başlık halinde ele alınabilir.

B2C (Business to Customer) İşletme – Son Kullanıcı
B2B (Business to Business) İşletme – İşletme
B2E (Business to Employee) İşletme – Çalışan
B2M (Business to Mobile) İşletme – Mobil Cihaz Kullanıcısı

Bu uygulama yapıları kullanılarak, işletmelerin diğer işletmelerle, son kullanıcılarla ve çalışanlarıyla arasında, istenilen amaca uygun uygulamalar geliştirilebilmekte ve en etkin çözümler sunulabilmektedir.

Günümüzde, online alışveriş (B2C) ve işletmeler arası uygulamalar (B2B) başta olmak üzere, rezervasyon işlemlerine, basit üyelik takibi uygulamalarından kapsamlı stok ve sipariş takibi düzenlemelerine kadar tüm uygulamalar web üzerinden sunulabilmektedir.